Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

prof. dr hab.

Andrzej Rosner

Zakład Ekonomii Wsi

Profesor
Adres email: arosner@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 05

Pokój 217


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Zatrudnienie i bezrobocie, wiejskie i lokalne rynki pracy, rozwój lokalny, migracje wewnętrzne, zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego.

 


WYKSZTAŁCENIE

Nominacja profesorska: Profesor ekonomii ze specjalnością demografia społeczno-ekonomiczna

Habilitacja: Szkoła Główna Handlowa z zakresu Ekonomii

Doktorat: Instytut Ekonomiki Rolnej z zakresu Ekonomii

Magisterium: Filozofia (katedra Logiki), Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2013 - Profesor, IRWiR PAN

2008-2012 - Dyrektor IRWiR PAN

1997-2008 - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, IRWiR PAN

1978- Instytu Rozwoju Wsi i Rlonictwa PAN

1968-1978 - Instytut Ekonomiki Rolnej

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego - UMOWA Nr 0172/DLG/2017/10 z dnia 22 grudnia 2017 r.
 • 2016-2018; Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski FunduszRozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; główny wykonawca projektu, EFRWP i IRWIR PAN. Więcej o projekcie: TUTAJ
 • Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną – UMOWA nr DPR.U.70/2017 z 23 sierpnia 2017 roku. Opracowanie: TUTAJ
 • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (KBN)
 • Typologia wiejskich obszarów problemowych (KIE)
 • Rola małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich (KE)
 • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (MNiSW)
 • Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich KBN
 • Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i charakterystyka. Próba wieloczynnikowej delimitacji obszarów depresji demograficznej oraz charakterystyka struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów (NCN)

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • Autor ponad 200 publikacji w tym: książek autorskich, książek pod redakcją lub współredakcją, publikacji w pracach zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych.

   

  Najważniejsze pozycje:

  • Rosner, A., Komorowski Ł. 2021. Trzy sztetle bez Żydów. Kwartalnik Historii Żydów, 4(280), s. 1087-1107.
  • Rosner A., 2021. Czym wiedza rolnicza jest współcześnie w Polsce? [W:] Koziolek A., Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D. (red.), Media jako źródło wiedzy rolników. IRWiR PAN, Grupa Cogito, Warszawa, s. 59-68.
  • Rosner A., Stanny M., 2019, Przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 119-146.
  • Frenkel I., Rosner A., Stanny M., 2019, Kształtowanie się populacji ludności wiejskiej. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 77-118.
  • Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł., 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
  • Rosner A., Śpiewak R., Kozdroń E., (2018) Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi. IRWiR PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Rosner A., Stanny M., Komorowski Ł., 2018, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski oraz ich pozycja na tle obszarów wiejskich kraju, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań, ss. 129.
  • Rosner A., Stanny M., 2017, Socio-economic development of rural areas in Poland, The European Fund for the Development of Polish Villages Foundation (EFRWP), Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWIR PAN), Warsaw, ss. 166.
  • Rosner A., Stanny M., 2016, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN, Warszawa, ss. 298.
  • Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (współautorstwo z M. Stanny). Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2014, s. 265.
  • Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa 2012, s. 158.
  • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (redakcja naukowa). IRWiR PAN, Warszawa 2007, s. 280.
  • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (redakcja naukowa). IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 215.
  • Przyszłość wsi polskiej: wizje, strategie, koncepcje (redakcja naukowa wspólnie z: L. Kolarska-Bobińska, J. Wilkin ). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 197.
  • Rynki wiejskie: ziemia - praca - kapitał (praca zbiorowa - współautorstwo z: A. Szemberg, W. Ziętara, L. Klank, I. Frenkel). IRWiR PAN, Warszawa 2001, s. 160.
  • Typologia wiejskich obszarów problemowych (redakcja naukowa). IRWiR PAN, Warszawa 1999, s. 125.
  • Atlas demograficzny i społeczno - zawodowy obszarów wiejskich w Polsce (współautorstwo oraz redakcja naukowa wspólnie z I. Frenklem). Polskie Towarzystwo Demograficzne i IRWiR PAN, Warszawa 1995, s. 165.
  • Migracje wieś - miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludności wiejskiej. IRWiR PAN, Warszawa 1991, s. 156.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Rady Naukowej IRWiR PAN
 • Naczelny Redaktor Serii książkowej IRWiR "Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa"

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda im. Macieja Rataja przyznawana przez Fundację Rataja, 1996
 • Udział w Nagrodzie Ministra Rolnictwa, 1977

 

Odznaczenia

 • Medal Polskiej Akademii Nauk, 2015
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2012
 • Medal za Zasługi dla Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2012
 • Zasłuzony dla Rolnictwa, 2012
 • Medal Instytutu Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, 2012
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2001
 • Brązowy Krzyż Zasługi, 1977