O instytucie

Strona główna / O instytucie / Skład Rady Naukowej IRWiR PAN 2015-2018

Skład Rady Naukowej IRWiR PAN 2015-2018

 

Przewodniczący Rady Naukowej: Prof. dr hab. Henryk RUNOWSKI

 

Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Andrzej WIATRAK

 

Sekretarz Rady: Dr Iwona NURZYŃSKA (do 2017)
Sekretarz Rady: Dr Konrad BURDYKA (od 2017)

 

 • Dr hab. Marta Błąd, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr Konrad Burdyka
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

 

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Dzun
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Izasław Frenkel
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Maria Halamska
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr hab. Łukasz Hardt
  Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Hopfer
  Członek korespondent PAN

 

 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
  Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki

 

 • Prof. dr hab. Marek Kłodziński
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalski
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Dyrektor

 

 • Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr Iwona Nurzyńska
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Witold Orłowski
  Politechnika Warszawska, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska.

 

 • Prof. dr hab. Walenty Poczta
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

 

 • Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW
  Wydział Nauk Społecznych SGGW, Kierownik Katedry Socjologii

 

 • Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Rosner
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Henryk Runowski
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

 

 • Prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Dziekan

 

 • Dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN

 

 • Prof. dr hab. Franciszek Tomczak
  Członek korespondent PAN

 

 • Prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak
  Wydział Zarządzania UW, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego

 

 • Prof. dr hab. Maria Wieruszewska
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, członek rzeczywisty PAN

 

 • Dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN