Współpraca

Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy. Współpraca trwa od 2007 r. Aktualnie obie strony realizują w ramach umowy między PAN a AR projekt pt. „Odporność na zagrożenia gospodarcze, społeczne, środowiskowe i polityczne: porównanie polskich i rumuńskich gospodarstw rolnych.”
http://www.eadr.ro/eng_index.htm

W dniach 17-19 września 2018 r. dr inż. Katarzyna Bańkowska oraz mgr inż. Błażej Jendrzejewski z IRWiR PAN uczestniczyli w Kluż w konferencji organizowanej przez European Rural Development Network (ERDN) pt. „CAP 2020+: experiences and ideas for future rural areas and development”. Z kolei w dniach 23-26 września 2018 r. dr Dan-Marius Voicilas uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez European Association of Agricultural Economists (EAAE) w Puławach zatytułowanej „European agriculture and transition to bio-economy"