W ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa ukazały się następujące publikacje:

 

 

Monografia naukowa Ciąłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

pod redakcją Marii Halamskiej, Moniki Stanny, Jerzego Wilkina

 

Spis treści monografii

 

Wstęp autorstwa redaktorów naukowych monografii

 

 

 

 

 

Album Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi pod redakcją Andrzeja Rosnera, Ruty Śpiewak i Edyty Kozdroń.

 

 

 

 

Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi opracowane przez Sylwię Michalską, Marię Halamską i Marka Kłodzińskiego

 

 

 

 

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018, Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak

 

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi

 

 

Przybyszew - stulecie przemian polskiej wsi, Marek Kłodziński

 

 

 

Sto lat rozwoju polskiej wsi. Przegląd bibliograficzny, opracowane przez Monikę Stanny, Beatę Górczyńską, Małgorzatę Gelo-Kluczyńską

 

 

 

 

Artykuły, które ukazały się w dziale okolicznościowym Kwartalnika "Wieś i Rolnictwo":

 

Projekt naukowy „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - informacja i zaproszenie, Jerzy Wilkin

 

Rozważania o pojęciu dezaagraryzacji polskiej wsi, Andrzej Rosner, Monika Stanny

 

Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, Włodzimierz Dzun

 

Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim, Adam Koziolek

 

 

 

Recenzje publikacji

 

Recenzja Monografii "Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi", Weronika Wyduba

 

Recenzja Monografii "Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi", Magdalena Kozera-Kowalska

 

Recenzja Albumu "Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi", Marcin Makowiecki