Badania

Strona główna / Badania / Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa

Projekt Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa, został złożony w ramach konkursu wniosków programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne.

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

Projekt będzie realizowany w okresie 16 miesięcy. W ramach projektu nastąpi współpraca w szerszym wymiarze niż wyłącznie rynku lokalnego - tj. pojedynczego kraju. Organizacjami partnerskimi w projekcie są: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Top Farms Sp. z o.o., SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o., SPEARHEAD Czech s.r.o.

 

Głównym celem projektu jest zbudowanie trwałego partnerstwa i wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie biologizacji rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą̨ krajach - Polska, Czechy i Słowacja z wykorzystaniem zasobów podmiotów gospodarczych prowadzących działalność́ rolniczą.

 

 

Powrót