Strona główna / Jubileusz 50-lecia / Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN

 

 

w 2021 roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ukończył 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju. Miejscem debat był Pałac Staszica, gdzie także swoją siedzibę ma Instytut. Serię otworzyła debata na temat źródeł teraźniejszości polskiej wsi, następnie odbyły się dyskusje poświęcone ewolucji jakości rządzenia w Polsce, klimatowi i energii, wspólnej polityce rolnej oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich. Cykl tych naukowych wydarzeń zakończyła Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.

 

 

Debata pierwsza pt. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości"

4 października 2021 r.

 

Debata druga pt. Zmiany jakości rządzenia w Polsce"

28 marca 2022 r.

 

Debata trzecia pt. WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?"

23 maja 2022 r.

 

Debata czwarta pt. Energia wsi. Transformacja czy rewolucja?"

30 maja 2022 r.

 

Debata piąta pt. Polska wieś 2044. Wizja rozwoju"

6 czerwca 2022 r.