Strona główna / Edukacja / Przewody doktorskie - archiwum

mgr Anna Martikainen

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Influence of the Common Agricultural Policy on the resilience of farming systems in Poland" ("Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych w Polsce").

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN

Promotor pomocniczy: dr Jakub Jasiński

Data otwarcia przewodu 28.11.2018 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)

Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

 

Zawiadomienie o terminie obrony (pdf)

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 19 kwietnia 2023 o godz. 14.00. w trybie online.

Obrona odbędzie się w wyłącznie wariancie online, tzn. za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę Zoom. Prosimy o przesłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres zoom@irwirpan.waw.pl w odpowiedzi zostanie Państwu przesłany link do spotkania.

Uchwała Rady Naukowej z dnia 11 października 2023 r. o nadaniu stopnia oraz wyróżnieniu (pdf)

 

mgr Agata Wrona

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie dzierżawy w funkcjonowaniu rynku ziemi rolniczej w Polsce"

Promotor: dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM

Promotor pomocniczy: dr Daniel Rzeczkowski

Data otwarcia przewodu 20 marca 2019 r.

Rada Naukowa IRWiR PAN podjęła uchwałę nr 7/2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Wrony.

 

mgr inż. Błażej Jendrzejewski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model Systemu Rachunków Narodowych z uwzględnieniem kapitału naturalnego”

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bańkowska

Data otwarcia przewodu 19.06.2017 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (docx)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (docx)
Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

 

Zawiadomienie o terminie obrony (pdf)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 12.00.

 

Uchwała Rady Naukowej z dnia 16 marca 2022 r. o nadaniu stopnia oraz wyróżnieniu (pdf)

 

 

********************

mgr Jakub Rok
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: koszty rozwoju na przykładzie aglomeracji warszawskiej”
Promotor: dr hab. Mikołaj Herbst, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor pomocniczy: dr Adam Płoszaj (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

dr hab. Barbara Kryk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Zbigniew Dokurno, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Data otwarcia przewodu 18.12.2017 r.

Streszczenie

Summary

Recenzja dr hab. Zbigniew Dokurno

Recenzja dr hab. Barbara Kryk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.

 

Uchwała Rady Naukowej z dnia 12 maja 2021r.  o nadaniu stopnia (pdf)

 

 

********************

mgr Wojciech Strzelczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zróżnicowanie przestrzenne kondycji finansowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce”

Promotor: dr hab. Monika Stanny

Promotor pomocniczy: dr Patrycjusz Zarębski

Data otwarcia przewodu 24.10.2016 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)
Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

Zawiadomienie o terminie obrony (pdf)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 11 grudnia 2017 o godz. 12:00 w sali 273 w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.


Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 grudnia 2017 o nadaniu stopnia (pdf)

Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 grudnia 2017 o wyróżnieniu (pdf)

 

 

********************

mgr Jakub Jasiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a efektywność wykorzystania endogenicznych potencjałów wsi”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Promotor pomocniczy: dr Ruta Spiewak

Data otwarcia przewodu 14.03.2016 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)
Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 grudnia 2016 o godz. 11:00 w bibliotece IRWiR PAN.

 

Uchwała Rady Naukowej z dnia 19 grudnia 2016 (pdf)