Strona główna / Wydarzenia

Wydarzenia

/ Archiwum wydarzeń

Plan Równości Płci w IRWiR PAN na lata 2022-2025

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) stanowi dokument na rzecz działań równościowych w latach 2022-2025.

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu zdrowia, spokoju, bliskości i solidarności.

W imieniu całego Zespołu Dyrekcja IRWiR PAN

więcejmore_bullet

Najnowsza publikacja "Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych"

Właśnie ukazała się najnowsza publikacja autorstwa dr. Wojciecha Goszczyńskiego pt.: "Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych".

więcejmore_bullet

IRWiR PAN partnerem merytorycznym konferencji pt. "Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników"

Szanowni Państwo, IRWiR PAN jest partnerem merytorycznym konferencji organizowanej w ramach inicjatywy Agro Woman pt. "Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników". Odbędzie się ona 12 grudnia w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej. Organizatorem głównym jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, patronem głównym Ambasada Holandii w Warszawie.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN z kategorią A

Z przyjemnością informujemy, że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 IRWiR PAN otrzymał kategorie A

więcejmore_bullet

Profesor Monika Stanny została powołana w skład Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Z satysfakcją informujemy, że profesor Monika Stanny, dyrektor naszego Instytutu została powołana w skład Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN przy Prezydium Polska Akademia Nauk na kadencję 2023-2026.

więcejmore_bullet

Prezentacja wyników IV etapu Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zapraszają na prezentację raportu z IV etapu projektu, która odbędzie się 9 maja 2023 roku w Pałacu Staszica (sala Lustrzana) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. RAPORT JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA

 

więcejmore_bullet

Konferencja: Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof. Jerzego Wilkina pt. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, w której obraz przyszłej wsi przedstawiło 26 autorów. W 2023 r. poprosiliśmy również tylu autorów o wyrażenie poglądu: jakie cechy będzie miała polska wieś 40 lat po wstąpieniu do UE? Wyrażamy nadzieję, że debata na zaproponowany temat przyczyni się do lepszego rozumienia wyzwań i możliwości przed jakimi stoją obszary wiejskie w Polsce.

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w III Konkursie "Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy"

15 czerwca 2023 r. odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród w III Konkursie "Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet

Znamy Laureatów IV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie

10 lipca 2023 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie poznaliśmy laureatów IV konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

więcejmore_bullet

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych PAN

Wybory członków i członkiń 78 komitetów rozpoczną się 18 października 2023 r. Może w nich wziąć udział ponad 35 tys. uprawnionych do głosowania samodzielnych pracowników naukowych.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe odbędzie się 17-18 października 2023 w Poznań Congress Center

więcejmore_bullet

XXVII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 18-21 czerwca 2023 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) obył się XXVII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomistów Rolnych

 

więcejmore_bullet

Projekt FARMWELL z grantem Premia na Horyzoncie 2

Projekt FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 uzyskał dodatkowe wsparcie z programu „Premia na Horyzoncie 2".

więcejmore_bullet

Konkurs na pracę magisterską 2023

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN, Organizator) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP, Partner) zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych na polskiej wsi poprzez nagrodzenie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

 

więcejmore_bullet

Uroczystości pogrzebowe Prof. Jerzego Wilkina

Informujemy, że w piątek 20 stycznia 2023 r. odbędzie się pogrzeb Profesora Jerzego Wilkina, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, dr h.c. multi, pracownika Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Msza żałobna odprawiona zostanie o godz. 13.15 w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe - Aleja Zasłużonych.

więcejmore_bullet

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

więcejmore_bullet

III Konkurs: Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.
W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac.


Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe będą wkrótce dostępne na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2022

więcejmore_bullet

Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności.

Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, w roku akademickim 2021/2022 zorganizowaliśmy cykl wydarzeń z tego tytułu.

więcejmore_bullet

Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR

Dr hab. Paweł Chmieliński, profesor IRWiR PAN, decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciecha Kamienieckiego został powołany do Zespołu Ekspertów o charakterze doradczym, wspierającym Dyrektora Centrum oraz Ministra MEiN w zakresie strategicznych kierunków działań i programów, realizowanych na rzecz rozwoju szeroko rozumianego ekosystemu innowacji i działalności badawczo-rozwojowej.

 

więcejmore_bullet

Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, został powołany dn. 11 stycznia 2022 r. na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

 

więcejmore_bullet

Dr Aleksandra Bilewicz Członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

3 grudnia 2021 r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych została dr Aleksandra Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

więcejmore_bullet

Poznaliśmy Laureatów III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Informujemy, że III Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty. Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

więcejmore_bullet

Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju.

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

15 czerwca 2021 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - „Operacja realizowana w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.” Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet

Seminarium międzynarodowe: Quality of Governance at the regional level – comparative international analyses

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt.

Quality of Governance at the regional level – comparative international analyses”.

Odbędzie się ono 7 marca 2022 r. o godz. 11:00 (CET) na platformie ZOOM.

Język seminarium – angielski.

 

więcejmore_bullet

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Martikainen

Komisja Doktorska Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN uprzejmie informuje, że w dniu

19 kwietnia 2023 o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Martikainen

nt.: „Influence of the Common Agricultural Policy on the resilience of farming systems in Poland".

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

 

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w imieniu całego Zespołu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN życzą Monika Stanny, Anna Rosa, Adam Czarnecki

 

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo

Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr hab. Monika Stanny wraz z całym Zespołem, przesyłają  Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.


więcejmore_bullet

Profesor Maria Halamska laureatką Nagrody Historycznej POLITYKI 2021

Z wielką radością informujemy, iż Pani Profesor Maria Halamska została laureatką Nagrody Historycznej POLITYKI w dziedzinie prac naukowych i monografii za książkę „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości". Serdecznie gratulujemy Autorce!

więcejmore_bullet

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty w ramach konkursu Miniatura 5. Wśród laureatów znalazła się dr Aleksandra Bilewicz z Zakładu Socjologii Wsi IRWiR PAN

Projekt zatytułowany "Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi", będzie polegał na badaniach terenowych w dwóch wsiach dotkniętych w różnym stopniu procesem odchodzenia od rolnictwa.

więcejmore_bullet

Konferencja naukowa pt. „Polska-UK: współpraca w nowych warunkach”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej wspólnie przez IRWIR PAN, WNE UW oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie.

 

Konferencja naukowa pt. „Polska-UK: współpraca w nowych warunkach” jest poświęcona zagadnieniom współpracy Polski z Wielką Brytanią w nowych warunkach politycznych i gospodarczych, jak również konsekwencjom brexitu dla Europy Środkowej i Wschodniej.

 

więcejmore_bullet

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

więcejmore_bullet

Rusza IV etap badań nad sytuacją ludności w okresie koronawirusa

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w podzieleniu się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

więcejmore_bullet

XXV Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 13-15 września 2021 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) obył się XXV Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Odwołana debata 6 grudnia 2021 r. pt. "Zmiany jakości rządzenia w Polsce"

Szanowni Państwo, ze względu na chorobę Pana Prof. Jerzego Wilkina zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowaną na 6 grudnia 2021 r. debatę pt. "Zmiany jakości rządzenia w Polsce". O nowym terminie debaty poinformujemy Państwa, kiedy tylko zostanie on ustalony. Wszystkich zainteresowanych debatą serdecznie przepraszamy.

więcejmore_bullet

Sukcesy naszych pracowników

Z wielką satysfakcją informujemy, iż 2 października 2020 r. Pan Profesor Jerzy Wilkin otrzymał najwyższą godność akademicką - tytuł honorowy doctora honoris causa  przyznaną przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

więcejmore_bullet

III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

więcejmore_bullet

Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa

W ramach projektu Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+  1 marca odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu: Uniwrsytet Przyrodniczy w Poznaniu, Top Farms, Spearhead Slovakia, Spearhead Czech oraz lidera projektu IRWIR PAN.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN partnerem projektu FARMWELL realizowanego w ramach programu Horyzont 2020

IRWiR PAN podpisał umowę na realizację projektu FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne).

więcejmore_bullet

IRWiR PAN rozpoczął realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (“EaSI”) 2014-2020

W dniu 1 października 2020 rozpoczęła się realizacja projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich". Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020. Liderem Projektu jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza.

więcejmore_bullet

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 4 sierpnia 2021 roku zmarł Prof. dr hab. Leszek Klank

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 4 sierpnia 2021 roku w wieku 72 lat zmarł Prof. dr hab. Leszek Klank. Wieloletni (1972-2014) pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

więcejmore_bullet

Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań "Moja sytuacja w okresie koronawirusa" autorstwa dr hab. Sławomira Kalinowskiego, prof. IRWiR PAN oraz mgr Weroniki Wyduby

więcejmore_bullet

dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN Dyrektorem Instytutu na kolejne cztery lata

W wyniku postępowania konkursowego, Prezes PAN powierzył z dniem 1 listopada 2020 roku dr hab. Monice Stanny, prof. IRWIR PAN funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na okres czteroletniej kadencji.

więcejmore_bullet

Artykuł prof. Moniki Stanny "Jubileusz samorządu z perspektywy naukowej" w Pismie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" z 19 grudnia 2020 r.

Minęło trzydzieści lat od wprowadzenia w Polsce reformy samorządowej. Wówczas zdecydowano się objąć nią wyłącznie szczebel gminny. Wzrost znaczenia lokalnych władz i ich faktyczny udział w realizacji wielu zadań publicznych w naturalny sposób spowodował zainteresowanie się problematyką samorządową środowisk naukowych, w tym Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN. Rola naszego Instytutu była i jest wyjątkowa głównie z uwagi na interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań oraz wielodyscyplinowość pracowników, wśród których są m.in. ekonomiści, socjologowie, demografowie, geografowie, czy politologowie.
Kilka obszarów badań prowadzonych przez badaczy Instytutu zasługuje na uwagę w kontekście tego jubileuszu. Przedstawiła je Dyrektor Instytutu prof. Monika Stanny w tekście "Jubileusz samorządu z perspektywy naukowej" Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" z 19 grudnia 2020 r.

więcejmore_bullet

List otwarty dot. raportu UE "Rolnicy dla przyszłości" i strategii "Od pola do stołu"

Wydział Socjologii Wsi Wageningen University & Research opublikował list otwarty w sprawie raportu UE "Rolnicy dla przyszłości" i strategii "Od pola do stołu". Pismo to zostało przesłane do Komisji Europejskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. Publikujemy jego pełną treść (w jęz. angielskim)

więcejmore_bullet

Oświadczenie Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie  zmian w wykazie wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych z 9 lutego 2021 r.

więcejmore_bullet

Ankieta gminna 2020 rozpoczęta

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk realizują od blisko 10 lat projekt badawczy pn. "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich", który wykorzystuje dane pozyskane od samorządów gminnych w ramach już IV edycji ankiety gminnej.

więcejmore_bullet

Zaproszenie do składania aplikacji do projektu Smart Rural

Nabór dla obszarów wiejskich do uczestnictwa w Działaniu Przygotowawczym dla Inteligentnych Obszarów Wiejskich w 21 Wieku (Projekt ‘Smart Rural' 21)

więcejmore_bullet

Manifest na rzecz badań nad COVID-19 w UE

Dyrektor IRWiR PAN, dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN, wsparła w imieniu naszego Instytutu "Manifesto for EU COVID-19 Research" (Manifest na rzecz badań nad COVID-19 w UE).

 

 

więcejmore_bullet

IRWiR PAN wobec COVID-19. Informacja

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN działa zgodnie z regulacjami obowiązującymi w czasie pandemii. Przyjęty został plan zachowania ciągłości działania, zgodnie z którym wszyscy nasi pracownicy wykonują pracę zdalnie korzystając z infrastruktury online.

 

więcejmore_bullet

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwającą pandemię i związane z nią trudności w realizacji projektów, termin nadsyłania prac w konkursie "Moja SMART wieś - IDEA i FAKT" został przedłużony do 15 lutego 2021 r.
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Zasady konkursu nie ulegają zmianie.

więcejmore_bullet

Konferencja: Demografia terenów wiejskich: Jak powstrzymać emigrację do miast?

Redakcja EURACTIV Polska ma zaszczyt zaprosić na online konferencję pt. „Demografia terenów wiejskich: Jak powstrzymać emigrację do miast?" 30 marca 2021 w godzinach 15:00-16:30. Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcejmore_bullet

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Roka

Komisja Doktorska Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN uprzejmie informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jakuba ROKA nt.: „Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: koszty rozwoju na przykładzie aglomeracji warszawskiej".

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w imieniu całego Zespołu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN życzą Monika Stanny, Anna Rosa, Adam Czarnecki

 

więcejmore_bullet

Życzenia świąteczna

Niech te wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia będą czasem pogody i spokoju. Niech nas napełnią wiarą i miłością, dodadzą sił na pokonanie trudności i pozwolą z nadzieją patrzeć w przyszłość.

więcejmore_bullet

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 21 lipca 2020 roku zmarł Prof. dr hab. Izasław Frenkel

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 21 lipca 2020 roku w wieku 90 lat zmarł Prof. dr hab. Izasław Frenkel. Wybitny naukowiec, twórczy badacz, który był niekwestionowanym autorytetem z zakresu społeczno-demograficznych problemów obszarów wiejskich, autor niezliczonej liczby publikacji.

 

 

więcejmore_bullet

Raport pt. „A Sustainable Food System for the EU"

W kwietniu ukazał się raport pt. „A Sustainable Food System for the EU". Raport został opracowany w ramach mechanizmu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) przez naukowców z UE - członkinią zespołu autorskiego była dr Ruta Śpiewak z Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN

 

więcejmore_bullet

Biuletyn o znaczeniu zmian jakościowych w przemianie pokoleniowej w gospodarstwach rolnych

Projekt SURE-Farm opublikował we współpracy z IRWiR PAN "Biuletyn o znaczeniu zmian jakościowych w przemianie pokoleniowej w gospodarstwach rolnych". Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem.

więcejmore_bullet

Dyrekcja IRWiR PAN

Uprzejmie informujemy, iż Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński powierzył od 1 czerwca 2020 r. dr hab. Monice Stanny funkcję pełniącej obowiązki dyrektora IRWiR PAN do czasu powołania dyrektora wybranego w wyniku postępowania konkursowego. Postępowanie z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego na terenie Polski zostało przesunięte w czasie.

więcejmore_bullet

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN

List Otwarty Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w sprawie propozycji Komitetu Polityki Naukowej MNiSW z 30 kwietnia 2020 r. dotyczącej reformy Polskiej Akademii Nauk

 

więcejmore_bullet

Zaproszenie do publikacji w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo”

W związku z planowanym wydaniem anglojęzycznego numeru specjalnego kwartalnika „Wieś i rolnictwo" pt. "Wieś bez rolnictwa i rolnictwo bez wsi? Perspektywa nauk społecznych" (nr 4 /2020)  zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów.

 

więcejmore_bullet

dr Ryszard Kamiński powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr Ryszard Kamiński, pracownik Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN, został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Doktor Kamiński podejmował w swoich badaniach problematykę kapitału społecznego, odnowy wsi, reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin, rolnictwa społecznego, innowacji społecznych i technologicznych, czyli zajmował się rozwojem obszarów wiejskich. Jako Wiceminister, będzie zajmował się tematyką związaną z rozwojem obszarów wiejskich, mechanizmami wspólnej polityki rolnej UE, nauką i doradztwem rolniczym.
Gratulujemy Koledze nominacji i życzymy sukcesów!!!

więcejmore_bullet

IRWiR PAN Partnerem podczas Forum Green Smart City V

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa został Partnerem V Forum Green Smart City, wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Związku Uczelni InnoTechKrak.

więcejmore_bullet

9. spotkanie grupy roboczej ds. smart villages w Finlandii

9. spotkanie grupy roboczej ds. smart villages w Finlandi

więcejmore_bullet

II Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych rozstrzygnięty

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) wraz z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (EFRWP) informują, że II Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty.

więcejmore_bullet

Dr Ruta Śpiewak w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. Zrównoważonego Systemu Żywnościowego w UE

Dr Ruta Śpiewak została zaproszona do Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM) w celu stworzenia raportu odpowiadającego na pytanie: Z punktu widzenia naukowego, w jaki sposób najlepiej przygotować system żywnościowy UE by stał się bardziej zrównoważony  w aspekcie społeczno-ekonomicznym i środowiskowym?

więcejmore_bullet

Ogólnopolska kampania informacyjna pn. "Produkt polski"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców wprowadziło jednolite kryteria używania na żywności oznaczenia "Produkt polski"

więcejmore_bullet

Umowa o współpracy między CDR w Brwinowie a IRWiR PAN

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy, w ramach realizowanego w IRWiR PAN projektu „Media jako źródło wiedzy rolników", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcejmore_bullet

XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) odbędą się XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Oświadczenie Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Poruszeni wydarzeniami wokół paryskiej konferencji „Nowa Polska Szkoła Badań nad Historią Zagłady Żydów" Rada Naukowa IRWiR PAN wyraża sprzeciw wobec zaistniałych działań, traktując je jako zagrożenie dla autonomii badań naukowych i ograniczenie wolności akademickiej.

więcejmore_bullet

Seminaria IRWiR PAN 2018/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku.

Pełna lista seminariów w załączeniu.

 

więcejmore_bullet

W dniu 28 kwietnia 2019 r. odszedł Prof. dr hab. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN

W dniu 28 kwietnia 2019 r. odszedł człowiek, który tworzył naszą najnowszą historię, człowiek budujący dobro Prof. dr hab. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN. Całe swoje życie poświęcił temu, byśmy wydobyli się z mroków komunizmu, a także by nie zalała nas fala populizmu. Głosił, że tylko nieskrępowana nauka zapewni mądrość ludziom, by sami mogli obronić to, o co i On walczył: WOLNOŚĆ.


Pamiętający tą modrość

Pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

więcejmore_bullet

List dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk

List dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza apelujący do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy. Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, którym należy stawić czoła za pomocą racjonalnej polityki. Nowy porządek polityczny, nowy ład ekonomiczny, nowe możliwości w edukacji wymagają odważnych i mądrych decyzji, opartych na zrozumieniu tych mechanizmów. Apelujemy, by wszystkie siły opiniotwórcze oraz kręgi polityczne skoncentrowały się na sprostaniu tym wymaganiom.

więcejmore_bullet

Konferencja naukowa - "Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi"

Podczas konferencji naukowej "Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi" Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z Polskim Wydawnictwem Rolniczym roztrzygnęli konkurs pamiętnikarski "100 lat mojego gospodarstwa".

więcejmore_bullet

Zapraszamy na wystawę oraz spotkanie wokół albumu "Patrząc na Wieś"

Biblioteka Publiczna m.st Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym zapraszają na spotkanie we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów.

więcejmore_bullet

Posiedzenie Naukowe "Polska w Unii Europejskiej - trudna gra o przyszłość"

W imieniu Polskiej Akademii Umiejętności zapraszamy na Posiedzenie Naukowe "Polska w Unii Europejskiej - trudna gra o przyszłość", które odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godz. 16.15 w Krakowie.

więcejmore_bullet

Polska Wieś 2018. Raport o stanie wsi

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma zaszczyt zaprosić na prezentację wyników raportu „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi". Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 roku o godz.11:00

więcejmore_bullet

Kick-off meeting projektu badawczego Horyzont 2020 - „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming"

W dniach 19-20 Czerwca 2018 roku, odbyło się spotkanie konsorcjum (tzw. kick-off meeting) inaugurujące europejski projekt badawczy Horyzont 2020, pt. „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming".

więcejmore_bullet

XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) odbyły się XXIII Warsztatach Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Polska w Unii Europejskiej - osiągnięcia - zagrożenia - perspektywy

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pod patronatem Prezesa PAN, która odbędzie się 7 maja 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie

więcejmore_bullet

Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego dla Profesora Jerzego Wilkina

Sąd Konkursowy Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego przyznał nagrodę w 2017 r. Profesorowi Jerzemu Wilkinowi za książkę "Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii."

 

 

 

 

 

więcejmore_bullet

IRWiR PAN gościł Zarząd EAAE

W dniach 23-24 luty 2018, IRWiR PAN gościł Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE Board). Polska strona reprezentowana była przez Prof. Katarzynę Zawalińską z IRWiR PAN.

więcejmore_bullet

Konkurs: Sto lat mojego gospodarstwa

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie "100 lat mojego gospodarstwa". Zapraszamy wszystkich którzy zechcą podzielić się swoimi niepowtarzalnymi wspomnieniami, pamiętnikami, zdjęciami czy opiniami na temat historii polskiego rolnictwa.

więcejmore_bullet

Seminaria IRWiR PAN 2017/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku.

Pełna lista seminariów w załączeniu.

więcejmore_bullet

Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie

Z inicjatywy i pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Wilkina, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, pracownika Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, powstał raport o integracji europejskiej i miejscu Polski w tym procesie.

więcejmore_bullet

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych

Pod koniec sierpnia odbył się organizowany co 3 lata kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. W tym roku kongres zorganizowany został w Parmie we Włoszech. Tematem przewodnim tegorocznego XV kongresu były „zrównoważone systemy rolno-spożywcze".

więcejmore_bullet

Konferencja: Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016

Konferencja z cyklu „Debaty o rozwoju wsi”

19 czerwca 2017 r.,  godz. 12:00–16:00
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Pałac Staszica, Sala Lustrzana

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świat Wielkanocnych oraz wiosennego i radosnego nastroju w gronie najbliższych,
życzą w imieniu pracowników oraz własnym
Monika Stanny, Dyrektor Instytutu i
Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych

więcejmore_bullet

Ogłoszenie wyników konkursu

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom I konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

więcejmore_bullet

XXII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Krasnobrodzie odbędą się XXII Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Życzenia Świateczne

Miłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą w imieniu pracowników oraz własnym Monika Stanny, Dyrektor Instytutu oraz Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych

więcejmore_bullet

Rekrutacja na studia podyplomowe w IRWiR PAN

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

więcejmore_bullet

Dr Vitaliy Krupin laureatem nagrody Parlamentu Ukrainy

Dr Vitaliy Krupin został laureatem nagrody Parlamentu Ukrainy dla najbardziej utalentowanych młodych naukowców w sferze podstawowych i stosowanych badań oraz opracowań naukowo-technicznych za cykl naukowych prac.

więcejmore_bullet

Nowy cykl seminariów IRWiR PAN

Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze z cyklu seminarium IRWiR PAN w nowym roku akademickim, które odbędzie się 2 października 2017 r.

Referat pt. „Struktura społeczno-zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty" wygłosi prof. dr hab. Maria Halamska.

więcejmore_bullet

Seminaria IRWiR PAN 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku.

Pełna lista seminariów w załączeniu.

 

więcejmore_bullet

Kwartalnik "Wieś i Rolnictwo" uzyskał 14 punktów

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" posiada 14 punktów.

więcejmore_bullet

Konkurs na pracę magisterską

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Prace należy nadesłać do 31 marca 2017 roku.

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świat Wielkanocnych oraz wiosennego i radosnego nastroju w gronie najbliższych życzą w imieniu pracowników oraz własnym Monika Stanny, Dyrektor Instytutu oraz Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych

więcejmore_bullet

Życzenia Świąteczne

Miłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą w imieniu pracowników oraz własnym Monika Stanny, Dyrektor Instytutu oraz Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych.

więcejmore_bullet

Seminarium "Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016"

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia br. o godz. 11.00 w Pałacu Staszica odbyło się seminarium zatytułowane "Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016".

więcejmore_bullet

160 seminarium EAAE

W dniach 1-2 grudnia 2016 r. odbyło się seminarium EAAE, które Instytut współorganizował z Uniwersytetem w Kent.

więcejmore_bullet

Konferencja - Youth in transition countries: new context, new role, new challenges & threats

W dniu 6 października br. odbyła się w Toruniu międzynarodowa konferencja "Youth in transition countries: new context, new chalenges & threats".

 

więcejmore_bullet

Konferencja: Rural Development Opportunities and Challenges

W dniu 30 września br. odbyło się polsko-chińskie seminarium organizowane przez IRWiR PAN we współpracy z chińskim partnerem naukowym Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

W dniu 28 września br. odbyła się prezentacja raportu oraz dyskusja poświęconą głównym wnioskom i tezom płynącym z opracowania. Konferencja z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, władz lokalnych, świata nauki, przybrała formę dyskusji dotyczącej tego, w jakim kierunku powinna iść polska wieś i jakie czynniki powinny determinować jej rozwój.

więcejmore_bullet

Seminarium akademickie: Rural Policy Review of Poland

W dniu 26 września br. odbyło się seminarium akademickie organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk z udziałem międzynarodowych ekspertów OECD opracowujących na zalecenie Ministerstwa Rozwoju raport Rural Policy Review of Poland.

więcejmore_bullet

Dr hab. Monika Stanny nowym Dyrektorem Instytutu

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 czerwca 2016 rozpoczęła się 4-letnia kadencja nowej Dyrekcji Instytutu. Na stanowisko dyrektora na kadencję 2016-2020 została powołana Pani dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN w gronie elitarnych instytucji wyróżnionych logo HR Excellence in Research

IRWiR PAN dołączył do grona 10 elitarnych instytucji polskich, które zostały dotychczas uhonorowane przez Komisję Europejską przyznaniem logo HR Excellence in Research.

więcejmore_bullet

XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 6-8 czerwca 2016 r. w Krasnobrodzie odbyły się XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN w EUROCHOICES

Prof. Katarzyna Zawalińska została włączona do Grupy Sterującej (Steering Group) wpływowego czasopisma poświęconego polityce rolnej w Europie i na świecie - EUROCHOICES. Jest ono wydawane przez Wydawnictwo Wiley razem z powiązanym z nim czasopismem Journal of Agricultural Economics.

więcejmore_bullet

Profesor Jerzy Wilkin doktorem honoris causa SGGW

26 listopada br. na SGGW odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa dwóm wybitnym naukowcom w dziedzinie ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - Profesorowi Jerzemu Wilkinowi oraz Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu.

więcejmore_bullet

TERM CGE Modelling Course and Advanced GEMPACK Course in Warsaw

Two intensive economic modelling courses offered by the Centre of Policy Studies(CoPS), Victoria University in cooperation with the Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development was held 5-10 and 12-13 September, in Warsaw.

więcejmore_bullet

Seminarium: prof. dr hab. Jerzy Wilkin - "Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii"

W dniu 9 maja 2016 roku odbyło się seminarium, na którym prof. dr hab. Jerzy Wilkin zaprezentował swoją najnowszą książkę.

 

więcejmore_bullet

Konferencja: TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej gospodarki

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja, którą Instytut współorganizował z Forum Ruchu Europejskiego oraz Ambasadą Brytyjską.

więcejmore_bullet

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jerzego Wilkina

6 listopada 2015 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jerzego Wilkina. Uroczystość – zorganizowaną wspólnie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW - uświetnili wybitni goście ze świata nauki, grona współpracowników oraz rodziny i przyjaciół.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN gościł Zarząd EAAE

W dniach 1-2 października IRWiR PAN gościł Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE Board), w skład którego wchodzi też reprezentant Polski - Prof. Katarzyna Zawalińska z IRWiR PAN.

więcejmore_bullet

Jubileuszowa Konferencja z okazji 25 lat Fundacji EFRWP w dniach 17-18 września 2015 r. w Międzyzdrojach

Profesor Monika Stanny i Dyrektor Mirosław Drygas zaprezentowali badania Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich na konferencji Jubileuszowej Fundacji Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Prezentacja poprzedzała panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli komisarze Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w KE.

więcejmore_bullet

IRWiR na XXII Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)

W dniach 8-12 września 2015 roku, w Kołobrzegu odbył się XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) pt. "Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich", w którym udział wzięli naukowcy Instututu.

więcejmore_bullet

SESJA SPECJALNA NA IAAE w Mediolanie

Katarzyna Zawalińska, Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska zorganizowali z ramienia IRWiR PAN sesję specjalną w formie Debaty Oxfordzkiej na 29. konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE) w Mediolanie.

więcejmore_bullet

SESJA SPECJALNA na kongresie ERSA 2015

Prof. Katarzyna Zawalińska (IRWiR PAN) i Dr Adam Płoszaj (EUROREG) zorganizowali wspólnie sesję specjalną na międzynarodowym kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Nauk Regionalnych (European Regional Science Association, ERSA), który odbył się 25-28 sierpnia 2015r. w Lizbonie.

więcejmore_bullet

POSTER AWARD dla naszych pracowników

Z wielką przyjemnością informujemy, że na Międzynarodowej Konferencji w Queensland University w Brisbane organizowanej przez Komisję Geografii Ludności Międzynarodowej Unii Geograficznej (Commission on Population Geography of the International Geographical Union), zespół pod kierunkiem prof. Moniki Stanny otrzymał nagrodę za najlepszy poster.

więcejmore_bullet

Wizyta w Chinach

W dniach 25 maja - 3 czerwca 2015 r. przebywała w Chinach delegacja IRWiR PAN. W trakcie pobytu delegacja polska miała okazję odbyć spotkania w dwóch instytutach funkcjonujących w ramach struktury Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

więcejmore_bullet

Jubileusz Profesora Andrzeja Rosnera

W tym roku Jubileuszu 70‑lecia Urodzin obchodzi Pan Profesor Andrzej Rosner. Czcząc Jubileusz Pana Profesora chcielibyśmy pogratulować osiągnięć naukowych, podkreślić ogromny wpływ, jaki Pan wywarł na kierunki i poziom prac badawczych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

więcejmore_bullet

8 marca spotkanie w Pałacu Prezydenckim

8 marca w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z aktywnymi kobietami wiejskimi. Udział w spotkaniu wzięły także przedstawicielki nauki, zajmujące się problematyką wiejską, między innymi reprezentujące IRWiR PAN prof. dr hab. Maria Halamska, prof. dr hab. Monika Stanny i dr Sylwia Michalska.

więcejmore_bullet

Sesja treningowa modelu CAPRI - Madryt, Hiszpania

W dniach 14-17 września Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agrnomos Universidad Politecnica de Madrid (ETSIA-UPM) gościła przedstawicieli świata nauki zajmujących się modelowaniem ekonomicznym.

więcejmore_bullet

Konferencja European Rural Development Network, Zakopane 2015

W dniach 18-21 października spotkali się w Zakopanem członkowie Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN podczas zorganizowanej z tej okazji Konferencji reprezentowała dr inż. Katarzyna Bańkowska.

więcejmore_bullet

Dyrektor IRWiR PAN dr Mirosław Drygas i dr Ryszard Kamiński odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi

W dniu 26 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi, Dyrektora IRWiR PAN dr Mirosława Drygasa.

więcejmore_bullet